Publicerad: 27 maj 2020

Krönika

Så kan man testa i stor skala

Regionerna är tydliga med att gemensamt kommunicera att man tar ansvar för att bygga en ändamålsenlig testning. De vill klargöra det här för att det inte ska råda något tvivel om att man tar det ansvaret.

Staffan Isling

Det har kommit kritik från flera håll om varför regionerna inte kommer igång och testar mycket mer än vad man redan gör. Det finns olika orsaker, men det är faktiskt så att testning i stor skala inte är något man åstadkommer snabbt.

Regionerna är mycket tydliga: Vi vill ha ett robust system som håller i många månader och kanske år.

Det viktiga med testning är att det sker en ändamålsenlig provtagning, som inte enbart handlar om att öka antalet, utan att säkra att provtagning sker utifrån behov, med tydliga syften och förmåga att ta om hand provsvaren. Syftet med testningen kommer också att variera över tid och kunna skilja sig åt mellan regioner. Bland annat beroende på pandemins utveckling i olika delar av landet.

De senaste veckorna har omkring 30 000 tester genomförts per vecka. Det är främst patienter och brukare samt personal inom vård och omsorg som uppvisat symptom, det vill säga priogrupp 1 och 2.

Men regionernas kapacitet är betydligt större än så. Nu skalas testningen upp och kommer att utöver patienter och brukare samt personal inom vården och omsorg även omfatta personer med samhällsviktiga funktioner, definierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Regionerna har nu byggt upp ett system och har kapacitet för att kunna öka antalet tester på ett långsiktigt hållbart sätt.

De flesta testerna kommer att ske hemifrån, så kallade egentester. Det är regionerna som skickar ut och samlar in testerna. Det kommer att ske på lite olika sätt, till exempel via teststationer som man åka till med bil, eller egentest som kan skickas hem eller till hälsocentralen.

En omfattande och ändamålsenlig testverksamhet kräver en hel del förberedelser. Det handlar till exempel om säker logistik för att testutrustning ska kunna skickas till den som ska provtas och åter till analys, patientsäkra instruktioner, på flera språk och också kapacitet att ta hand om ett positivt svar.

Testning av covid-19 är en viktig för av att minska smittspridningen. Det har därför också varit en viktig del av regionernas arbete med pandemin att bygga upp en hållbar testverksamhet nu och för framtiden som är robust över tid.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!