Ett digitalt dialogstöd

Syftet med detta digitala dialogstöd är att det ska vara till stöd och bidra till ökad genomförandekraft i arbetet med införandet av patientkontrakt.

Dialogstödet fanns tidigare i form av en så kallad dialogduk, som arbetats fram av SKR i samskapande med det nationella nätverket som ansvarar för införandet av patientkontrakt i regionerna. Dialogduken är tänkt att användas vid fysiska möten. Som ett komplement för bredare användning och efter önskemål finns den nu också i digital form.

Dialogstödet som PDF (Dialogduken)

Om ni hellre vill använda den ursprungliga dialogduken, går den att hämta ner som PDF.

Ladda ner dialogduken

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset