Mitt kvitto på patientkontrakt

Patientkontrakt handlar om vad som är viktigt för mig som person, där alla som är involverade i min hälsa och vård samverkar tillsammans med mig. Patientkontraktet realiserar ett personcentrerat arbetssätt.

När patient och medarbetare svarar ja på frågorna och överenskommelsen finns dokumenterad i journalen - då finns ett patientkontrakt.

  • Patientkontrakt gör mig trygg och gör att jag kan fokusera på att leva mitt liv med bästa möjliga hälsa och livskvalitet utifrån mina förutsättningar.
  • Jag har en överenskommelse med vården där vi har ett gemensamt ansvar. Där det beskrivs tydligt vad jag och mina nätverk ska göra och vad vården ska göra för bästa möjliga hälsa och vård.
  • Jag har enkla sätt att ta kontakt med vården och får hjälp när jag behöver, på det sätt jag önskar.
  • När jag har behov av det finns det en fast vårdkontakt.
  • Jag vet mitt nästa steg, vart och till vem jag ska vända mig när jag behöver hjälp.
  • Jag har möjlighet att påverka mina bokade tider i samråd med vården.
  • Jag får hjälp med samordning av vårdens insatser utifrån mina behov. Det är tydligt hur allt hänger samman.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.