Dialogstöd för patientkontrakt

Det digitala dialogstödet fungerar som ett stöd för de verksamheter som vill arbeta med patientkontrakt för att konkretisera ett personcentrerat arbetssätt.

Det digitala dialogstödet har tagits fram som ett stöd för att fler verksamheter ska bli medvetna om betydelsen av att jobba personcentrerat och med innehållet i patientkontrakt. Det ska även tjäna som diskussionsunderlag för att mer precist ta fram en handlingsplan för den egna verksamheten.

Dialogstödet finns också i form av en så kallad dialogduk, tänkt att användas vid fysiska möten. Genom en digital version kan dialogstödet användas bredare och även vid digitala möten eller för den som enskilt vill sätta sig in mer i patientkontraktets betydelse i vård och behandling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.