Artikeln publicerades 31 mars 2021

Medborgardialog i fokus

SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar om olika teman inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov.

I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt. De kan genomföras som:

 • kunskapsseminarier för förtroendevalda,
 • som del i en lokal utbildning, eller
 • som delar i ett lokalt utvecklingsarbete som genomförs i er kommun eller region.

Genomförandet utgår från era behov och önskemål. Datum och tid för föredragen bestäms lokalt. Målgrupper för föreläsningarna är förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och medarbetare som har särskilt ansvar för att utveckla medborgardialogen i kommunen eller region.

Teman

 • Medborgardialog som del i styrsystemet
 • Medborgarbudget
 • Medborgadialog för unga
 • Medborgardialog i komplexa dialoger
 • Digitala metoder i dialoger

Intresseamälan

Gör din kommuns eller regions intresseanmälan. Anna-Lena Pogulis kommer att kontakta dig med svar via mejl.

Intresseanmälan: Medborgardialog i fokus

Föreläsare

 • Ulrika Stöök, utvecklingsledare
 • Anders Nordh, utvecklingsledare
 • Nils Munthe, utvecklingsledare

Plats, kostnad

Sker digitalt i respektive kommunen eller regionen. Det kostar 2 000 kronor per timmes föredrag inklusive planering

Kursledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.