22 oktober 2024 till 23 oktober 2024 kl. 00.00-00.00

Samtalsledning vid komplexa samhällsfrågor - Medborgardialog

SKR erbjuder en grundutbildning i samtalsledning, som en del i arbetet med att möta komplexa samhällsutmaningar, och för att utveckla arbetet med medborgardialog i kommuner och regioner.

Anmäl dig

Innehåll

Komplexa samhällsfrågor är svåra att lösa och kan skapa en spänning som behöver hanteras. Medborgardialog i dessa extra svåra frågor kräver ett systematiskt arbetssätt där kommuner och regioner, tillsammans med andra aktörer, hanterar svåra frågor, skapar lösningar, tar ett delat ansvar och samtidigt bygger tillit och förtroende. Hur man designar en dialog och samtalsleder är viktig kunskap i processen för att skapa en inkluderande dialog.

Utbildningens målsättning är att deltagarna lär sig grundläggande färdigheter i samtalsledning och får en ökad förståelse för dialogen som metod vid komplexa samhällsutmaningar.

Deltagarna får verktyg och metoder att använda vid planering och genomförande av samtals- och mötessituationer samt får möjlighet utbyta erfarenheter med andra kommuner och regioner som deltar i utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer i kommuner och regioner som i sitt uppdrag leder samtal om frågor, ärenden eller förändringsprocesser som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning, eller har ansvar för att utveckla dialog och delaktighet med medborgare, civilsamhället och andra samhällsaktörer.

Program, tider och upplägg

Kursupplägg dag 1

Programmet genomförs klockan 10.00-17.00.

 • Incheckning som metod.
 • Samhällsomdaning och ökad polarisering.
 • Dialogen som arbetssätt.
 • Samtalsledning - grundläggande förhållningssätt del 1.
 • Komplexa samhällsfrågor påverkar hur vi leder samtal – verktygsgenomgång.
 • Samtalsledning - grundläggande förhållningssätt del 2.
 • Varför uppstår och utvecklas spänning i vissa frågor?
 • Metodgenomgång - inkludera minoritetens röst.
 • Verktyg för riskbedömning.

Kursupplägg dag 2

Programmet genomförs klockan 08.30-15.30.

 • Incheckning
 • Om samtalstyper, delaktighet och inflytande.
 • Att förbereda möten.
 • Samtalsledning - återspegling.
 • Att förbereda sig inför ett samtal.
 • Samtalsledning - summering.
 • Praktisk övning - leda dialog i en grupp.
 • Samtalsledning - reflektion som förhållningssätt.
 • Att bryta dödläge i samtal.
 • Kommunikation, återkoppling och förankring.
 • Utcheckning.

Kursledare

Bernard le Roux har erfarenhet av medling, facilitering och förhandling i komplexa situationer och har varit med i SKR:s utvecklingsarbete kring dialoger i komplexa samhällsfrågor.

Från SKR medverkar Ulrika Stöök från sektionen för demokrati och styrning.

Informationsansvarig

 • Ulrika Stöök
  Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.