Publicerad 28 oktober 2022

Politiska partier i skolan

Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag. En del av detta är att ge eleverna en bild av det politiska systemet, vilka partier som finns och vad de står för. Att bjuda in partier till skolan är en bra metod för att ge en mångfacetterad bild av hur demokratin och vårt politiska system fungerar.

Sedan 1 januari 2018 gäller nya bestämmelser om politiska partier i skolan. Den nya bestämmelsen anger att det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier. Vidare tydliggörs att rektorn får begränsa antalet politiska partier som bjuds in till skolan om urvalet görs på objektiv grund. Det fastställs också att partier som inte har bjudits in, men som har anmält sitt intresse för att besöka skolan, inte behöver ges den möjligheten.

SKR har med anledning av den nya bestämmelsen tagit fram ett cirkulär som redogör för lagändringen (cirkulär 17:70). Som en följd av lagändringen har även den tidigare publikationen Politiska partier i skolan – vad gäller? reviderats för att överensstämma med de nya bestämmelserna.

SKR hoppas att detta material ska bli ett stöd för huvudmän och rektorer för det fall de väljer att bjuda in politiska partier som ett led i sitt arbete med demokratiuppdraget.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Hellewell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.