Publicerad 9 november 2021

Prao

Prao är obligatoriskt i grundskolan från och med höstterminen 2018. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskap om yrken och arbetsliv, men även att utvecklas och upptäcka nya sidor av sig själva.

Prao ska omfatta minst tio dagar sammanlagt under årskurs 8 eller 9. I specialskolan gäller samma omfattning som i grundskolan, men för elever i årskurs 9 och 10. Hur prao i grundskolan organiseras är upp till varje huvudman. Dock måste all praktik, precis som arbete för minderåriga, följa arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Så får barn och ungdomar arbeta, Arbetsmiljöverket

Problem att genomföra prao med anledning av coronapandemin?

Skolverket har sammanställt vägledning och tips i samband med detta.

Vägledning, Skolverket

Självskattning prao

Skolverkets självskattningsverktyg hjälper er att utvärdera prao-verksamheten och ger tips på hur ni kan utveckla den. Vi rekommenderar att både skolans huvudman och skolenheter gör självskattningen och sedan jämför resultaten. Verktyget kan användas som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Självskattning prao för huvudman, Skolverket

Självskattning prao för skolenhet, Skolverket

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Annika Hellewell
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.