Publicerad 26 februari 2024

Metodstöd, lärande exempel studie- och yrkesvägledning

SKR har tagit fram ett metodstöd om studie- och yrkesvägledning, skriften "Framtidsval och arbetsliv - exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning".

Framtidsval och arbetsliv - exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning

Skriften innehåller exempel från kommuner som på olika sätt arbetar framgångsrikt med studie- och yrkesvägledning och med arbetslivsfrågor i skolan. Den vänder sig till dig som är tjänsteman eller politiker och som vill utveckla kommunens vägledningsverksamhet.

Den vänder sig även till skolledare, studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal som vill ha inspiration i sitt arbete.

Lärande exempel

Exempel på framgångsrikt arbete med studie- och yrkesvägledning och prao bland våra medlemmar. Vi tar tacksamt emot tips på fler lärande exempel som kan inspirera och stimulera till utveckling.

Studie- och yrkesvägledning

Verktyg för likvärdig studie- och yrkesvägledning

En huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning konkretiserar de nationella målen för och är ett verktyg i arbetet med skapa en likvärdig studie- och yrkesvägledning utifrån elevernas behov. I Göteborgsregionens guide Framtidsval får du vägledning i arbetet med att utforma en huvudmannaplan.

Vägledning genom alla steg i att ta fram en huvudmannaplan, Youtube

Modern arbetslivsorientering, Varbergs kommun

År 2014 påbörjades ett medvetet utvecklingsarbete i Varbergs kommunala skolor med syfte att stärka elevers valkompetens för vidare studier och yrkesval. I en lärande organisation har förutsättningar skapats där lärare, studie- och yrkesvägledare, skolledare och skola-arbetslivsutvecklare tillsammans gör verkstad i hela skolans ansvar för studie- och vägledning.

MOA, modern arbetslivsorientering, löper som en röd tråd från förskoleklass till år 3 på gymnasiet och inkluderar processer och samarbeten där elever bland annat möter yrkesföreträdare, besöker arbetsplatser och levererar skarpa projekt på uppdrag av företag. Prao och APL är naturliga beståndsdelar i MOA.

Kommunövergripande riktlinjer för studie- och yrkesvägledning, Östersunds kommun

För att säkerställa att arbetet genomförs i enlighet med de nationella målen kring studie- och yrkesvägledning samt för att konkretisera vad de nationella målen innebär för den egna verksamheten, har Östersunds kommun valt att fastställa kommunövergripande riktlinjer för studie- och yrkesvägledning. Målen gäller samtliga kommunala grundskolor, inklusive förskoleklass. Lokalanpassade handlingsplaner för hur skolorna arbetar med målen ska finnas på samtliga grundskolor.

Kommunövergripande riktlinjer för studie- och yrkesvägledning (PDF)

Vägledningsmaterial för grund- och gymnasiesärskolan, Linköpings kommun

Studie- och yrkesvägledarna inom grund- och gymnasiesärskolan i Linköpings kommun upptäckte att det fattades lättläst vägledningsmaterial mot yrken som inte kräver högre utbildning. Därför har de utvecklat läromedel som innehåller både information om dessa yrken samt olika typer av arbetsövningar om de olika yrkenas innehåll, vad som krävs mm. Detta material kan användas både enskilt och i grupp.

Vägledningsmaterial för grund- och gymnasiesärskolan

PRAO

Central samordning och helhetsgrepp för prao, Malmö

I Malmö har man en central samordning för prao, Prao Malmö. Prao Malmö är en del av Praktik Malmö vars uppdrag är att genom praktik ge Malmöbor chansen att utvecklas, bli bättre rustade för och komma närmare arbetsmarknaden. I Praktik Malmö finns följande praktikverksamheter nu samlade: Ung i Sommar, Praktik Service, Sommarpraktikprojektet, Praktik vid Event, Praktikservice och nu även Prao Malmö

Prao Malmö har ansvar för att anskaffa och kvalitetssäkra platser för alla elever och i samband med detta säkerställa att alla branscher finns representerade i urvalet. Efter att plats tagits fram av Prao Malmö är det skolans ansvar att administrera kontakt med företag och organisationer samt ge återkoppling till Prao Malmö.

Prao Malmö har en heltäckande hemsida med allt skola, elev och arbetsgivare behöver veta för att genomföra prao. Förutom olika blanketter, rutiner och FAQ finns en sida som ger tips på syften man kan arbeta kring under praoveckan och olika branschanpassade aktiviteter.

Central samordning och helhetsgrepp för prao

Regional samverkan kring prao, Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, har sedan 2003 arbetat strategiskt och operativt med frågor som rör samverkan skola-arbetsliv och specifikt samordning av praktikplatser. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt praktikplatssamordning.

Regional samverkan kring prao

Handledarnas betydelse för en lyckad prao, Östersund

För att eleverna ska få bästa möjliga erfarenhet av sin prao är det oerhört viktigt att handledarna är förberedda och införstådda med sitt uppdrag. I Östersund erbjuder man bland annat informationsträffar till handledare och har dessutom gjort korta informationsfilmer där de låter erfarna handledare tipsa nya handledare.

Filmen är ett reportage om hur Gävle kommun arbetar med studie- och yrkesvägledning.

Filmen handlar om hur Östersunds kommun arbetar med studie- och yrkesvägledning.

Informationsansvarig

  • Ulrika Pudas
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.