Publicerad 16 mars 2021

Stärker kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad

Projektet Yrk In har arbetat med att underlätta ungas etablering i arbetslivet genom förbättrad och anpassad yrkesutbildning.

I inspirationsmaterialet nedan presenteras arbetet i fyra av de tolv kommuner som deltog i Yrk In-projektet. Inom projektet gjordes satsningar på att utveckla introduktionsprogrammen och då särskilt med målet att ge eleverna bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. De deltagande kommunerna har alla haft olika förutsättningar och därmed behövt skapa egna processer anpassade efter lokala kontexter och behov. Det har omfattat alltifrån utformning av strukturer, rutiner och arbetssätt till innehåll i utbildningen.

Erfarenheter från Yrk In - Inspirationsmaterial (PDF) Pdf, 15 MB.

Deltagande kommuner

 • Skellefteå
 • Lerum
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Kungsbacka
 • Gävle
 • Sandviken
 • Berg
 • Strömsund
 • Norsjö
 • Storuman
 • Vilhelmina.

Skolor delar med sig av hur de har arbetat

I videon berättar tre skolor om sitt utvecklingsarbete.

Individuellt alternativ med industriell inriktning i Skellefteå

I videon berättar Yrk In i Skellefteå om det yrkesspår med industriell inriktning som de arbetat fram i samarbete med Solkraft, som är en kommunal arbetsrehabiliterande verksamhet.

Så öppnar Lerums gymnasium upp utbildningsorganisationen för alla elever

– Målet är att tillgängliggöra utbildningsorganisationen för alla elever, genom att bland annat öka kopplingen mellan introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen. På individnivå är målet att ungdomarna som deltar i projektet upplever att de har fått det stöd de behöver för att bli behöriga att söka nationellt program, ta sin yrkesexamen eller öka sin anställningsbarhet, säger Peter Kristensson, lokal delprojektledare i Lerum, en av tolv kommuner som deltar i projektet.

Yrk In i Lerum, Göteborgsregionen

Informationsansvarig

 • Johanna Kreicbergs
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.