Publicerad 27 september 2021

Nationell samordning, Uppdrag fullföljd utbildning

SKR tar fram en plan för en nationell strategi för fullföljda studier.

Inom en överenskommelse med regeringen, som sträcker sig mellan 2021- 2022, tar SKR fram en plan för en nationell strategi för fullföljda studier och fungerande övergångar mellan stadier, skolor och program.

För att lyckas i studieavbrottsfrågan krävs ett brett samarbete och SKR har därför även startat en nationell samverkansgrupp med statliga myndigheter, kommunala och enskilda skolhuvudmän samt intresseorganisationer som fackförbund och elevorganisationer.

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.