Publicerad 8 juni 2023

Webbsändning: Kontaktvägar, samverkan och insatser inom kommunernas aktivitetsansvar

SKR arrangerade den 23 maj 2022 en webbsändning om kontaktvägar, samverkan kring och insatser till ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Den går här att se i efterhand.

Innehåll

  • Skolverket presenterade statistik om ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
  • Centrala frågor på seminariet var hur kommunerna får kontakt med ungdomarna, erbjudande om insatser, samverkan kring ungdomarna och överlämning mellan gymnasieskolan och KAA.
  • Exempel från Västerås, Jönköping och Boden.

Informationsansvarig

  • Åsa Ernestam
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.