Publicerad 21 december 2022

Framgångsrik it-upphandling för skolan, seminarium

Det första av tre webbseminarier under hösten 2022 om upphandling och inköp av digitala tjänster i skolan, handlar om framgångsrik it-upphandling.

I programmet får du tips för framgångsrik upphandling och kunskap om vad försörjningsprocessen innebär. Beställarstödet är ett verktyg för att koppla ihop mål, resurser och kompetens med upphandling. Förutom det här seminariet, finns ytterligare två seminarier samt en handbok.

Målgrupp

Skolchefer, förvaltningschefer och medarbetare involverade i upphandling och digitalisering i skola: IKT-pedagog, projektledare, verksamhetsutvecklare, digitaliseringsstrateg, it-samordnare, upphandlare.

Programmet

Programmet inleds med en kort presentation av projektet Skoldigistöd. Därefter, cirka 5.30 in i programmet, beskrivs försörjningsprocessen och dess steg Försörjning – Inköp – Upphandling – Realisering. Här presenteras också några av framgångsfaktorerna för en bra process.

Omkring 24 minuter in i programmet beskrivs försörjningsprocessen utifrån det praktiska exemplet digitala nationella prov, DNP – hur skulle processen kunna tillämpas i förberedelserna för DNP?

Programmet avslutas med en kort diskussion om beställarstödet.

Hela programmet är cirka 46 minuter långt och textat. Medverkar gör Tilsith Lacouture, projektledare för Skoldigistöd, och Hannes Härfast, ansvarig för beställarstödet och verksam vid Adda AffärsConcept AB, ett av affärsområdena inom Addakoncernen, som i sin tur är ett dotterbolag till SKR.

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.