Publicerad 2 mars 2023

Webbfilter i skolverksamhet

SKR har utrett förutsättningarna för kommuner att använda sig av webbfilter i skolverksamhet.

SKR har uppmärksammat kommunernas behov av stöd när det gäller vägval kring olika webbfilterlösningar i skolan, kopplat till problematiken kring barns och elevers åtkomst till material på internet som strider mot skolans värdegrund. Därför har SKR utrett förutsättningen för att ta fram en vägledning/guide gällande om och hur webbfilter skulle kunna användas i skolväsendet.

I det arbetet har SKR bland annat undersökt vilka aspekter som råder kring webbfilter i förskolan och skolan. Det har framkommit att lagstiftningen delvis är otydlig och att det saknas praxis för hur lagstiftningen ska tillämpas.

SKR:s analys av rättsläget gällande webbfilter i skolmiljöer och andra offentliga miljöer (PDF) Pdf, 60 kB.

I SKR:s analys av rättsläget omnämns Barnombudsmannens utredning ”Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn”, där Barnombudsmannen bland annat samlat kunskap från forskning och från aktörer som möter barn och unga.

Kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn, Barnombudsmannen

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.