Publicerad 1 februari 2024

Seminarium, användarcentrerad skolutveckling

Ett webbsänt seminarium sammanfattade SKR:s arbete med användarcentrerad skolutveckling och det metodstöd som tagits fram.

Seminariet livesändes på webben den 23 november 2022 och innehöll en genomgång av det arbete som gjorts för att stärka skolhuvudmännens kunskap och förmåga att involvera användarna i förändrings- och förbättringsarbete. Syftet är att bättre kunna anpassa tjänster och produkter till användarnas behov och förutsättningar.

I sändningen medverkar forskare och skolhuvudmän, som varit med och tagit fram metodstödet, samt ansvarig för Innovationsguiden, som metodstödet bygger på.

Filmen är ungefär en timme lång och textad. Den inleds med att processledaren Annika Agélii Genlott ger en bakgrund till SKR:s utveckling av metodstödet.

Ungefär 3.30 in i sändningen beskriver Anders Wikström, lektor i Innovationsledning vid Mälardalens Universitet sammanhanget kring innovation, design thinking, tjänstedesign och användarcentrering, och hur detta kan användas i utvecklingsprocesser.

Vid cirka 18 minuter berättar Jonatan Alamo Block, sektionschef vid SKR, om Innovationsguiden och dess uppbyggnad och innehåll. Jonatan har även en bakgrund som chef i en utbildningsförvaltning och ser hur utveckling som bygger på användarcentrering och tjänstedesign kan kopplas till ledning och styrning av en verksamhet.

Två av de skolhuvudmän som medverkat vid framtagandet av det nya metodstödet beskriver hur de jobbat och jobbar vidare; först Maria Jonsson, digitaliseringschef vid Specialpedagogiska myndigheten (cirka 26 minuter in i sändningen), därefter Johanna Andersson, utvecklingschef vid Barn- och utbildningsförvaltningen Västerås stad (cirka 33 minuter in i sändningen).

Vid cirka 29 minuter presenteras metodstödet och hur det är upplagt, av Annika Agélii Genlott.

Sändningen avslutas (med början ungefär 39 minuter in) med en gemensam diskussion där samtliga gäster medverkar och där även frågor från dem som följde direktsändningen besvaras.

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.