Publicerad 6 maj 2024

Nätverk, brottsförebyggande

SKR driver flera nätverk inom området brottsförebyggande.

Kommunalt brottsförebyggande, NKB

Nätverket för kommunalt brottsförebyggande (NKB) syftar till att ha en dialog med kommunerna om deras behov och önskemål. Nätverket ska också vara ett forum för ömsesidigt lärande. Nätverket träffas ca två gånger per år. En kommun per län är representerat i NKB.

Samarbetsrum för trygghet och säkerhetsfrågor

Ett digitalt nätverk för alla i kommun och region som jobbar med trygghets- och säkerhetsfrågor. SKR skickar ut information om egna och andras arrangemang. Här finns även möjlighet att utbyta information med varandra.

Vill du vara med, vänligen anmäl ditt intresse till Greta Berg.

Samarbetsrum för avhopparfrågor

Ett nätverk för kommuner som vill utbyta erfarenheter om sitt arbete med avhopparverksamhet. Nätverket samarbetar digitalt i ett Samarbetsrum.

Vill du vara med, vänligen anmäl ditt intresse till Greta Berg.

Sociala insatsgrupper, SIG

Ett nätverk för kommuner som vill utbyta erfarenheter om sitt arbete med sociala insatsgrupper. Nätverket samarbetar digitalt i ett Samarbetsrum.

Vill du vara med, vänligen anmäl ditt intresse till Greta Berg.

Socialtjänst Skola Polis och Fritid, SSPF

Ett nätverk för kommuner som vill utbyta erfarenheter om sitt arbete med SSPF. Nätverket samarbetar digitalt i ett Samarbetsrum.

Vill du vara med, vänligen anmäl ditt intresse till Greta Berg.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.