Publicerad 18 oktober 2021

Nätverk

SKR driver flera nätverk inom området brottsförebyggande.

Kommunalt brottsförebyggande, NKB

Nätverket för kommunalt brottsförebyggande (NKB) syftar till att ha en dialog med kommunerna om deras behov och önskemål. Nätverket ska också vara ett forum för ömsesidigt lärande. Nätverket träffas ca två gånger per år. En kommun per län är representerat i NKB.

Sociala insatsgrupper, SIG

Ett nätverk för kommuner som vill utbyta erfarenheter om sitt arbete med sociala insatsgrupper. Nätverket samarbetar digitalt på Projectplace.

Vill du vara med, vänligen anmäl ditt intresse till Greta Berg.

Mot våldsbejakande extremism, NVE

SKR leder också ett nätverk mot våldsbejakande extremism, NVE. Medlemmar i nätverket är de som har utsetts som kontaktpersoner i kommunen i frågor som rör våldsbejakande extremism.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset