Publicerad 25 april 2022

Nätverk, brottsförebyggande

SKR driver flera nätverk inom området brottsförebyggande.

Kommunalt brottsförebyggande, NKB

Nätverket för kommunalt brottsförebyggande (NKB) syftar till att ha en dialog med kommunerna om deras behov och önskemål. Nätverket ska också vara ett forum för ömsesidigt lärande. Nätverket träffas ca två gånger per år. En kommun per län är representerat i NKB.

Sociala insatsgrupper, SIG

Ett nätverk för kommuner som vill utbyta erfarenheter om sitt arbete med sociala insatsgrupper. Nätverket samarbetar digitalt på Projectplace.

Vill du vara med, vänligen anmäl ditt intresse till Greta Berg.

Mot våldsbejakande extremism, NVE

SKR leder också ett nätverk mot våldsbejakande extremism, NVE. Medlemmar i nätverket är de som har utsetts som kontaktpersoner i kommunen i frågor som rör våldsbejakande extremism.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR