Publicerad 18 oktober 2021

Områdesbaserat arbete – samverkan i närområdet för ökad trygghet för alla

Hur kan utvecklingen i ett brottsutsatt område vändas, till exempel genom att kommunens olika delar, bostadsbolagen, polisen och civilsamhället arbetar tillsammans för att skapa och bibehålla trygga miljöer för de boende? Såväl forskning som erfarenheter från olika kommuners arbete presenterades vid detta seminarium.

Ta del av erfarenheterna från Sveriges Allmännyttas innovationslabb, där forskare har studerat arbetet med sociala insatser, fritidsverksamhet, arbetsstöd etc. samt hur ett områdesbaserat arbete kan handla om att tillsammans med boende och civilsamhället bidra till social mobilisering både före, under och efter en händelse.

Medverkande

  • Staffan Isling, vd, SKR
  • Per-Olof Hallin, Malmö universitet
  • Lena Liljendahl, Sveriges Allmännytta
  • Anna Kanervo, Hyresbostäder i Norrköping
  • Jörgen Andersson och Beatrice Ericsson, Malmö kommun
  • Therese Jaramillo, Växjö kommun

Tillsammans kan vi förhindra att barn och unga begår brott

Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område. SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Syftet är att stödja kommuner i arbetet för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Detta seminarium är en del i detta partnerskap.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.