Publicerad 27 september 2021

Familjenära frågor

Hur kan vi stötta föräldrar och vårdnadshavare för att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet? Hur kan samhällets aktörer stärka föräldrar/ vårdnadshavare så att vi kan skapa en förtroendefull grund för barn och föräldrar i mötet med samhället?

Föräldrar/vårdnadshavare har en nyckelroll för att barn och unga inte ska utveckla kriminalitet. Genom sitt agerande kan de förstärka både risk- och skyddsfaktorer.

Vid detta seminarium den 27 september behandlades frågor om hur föräldrar kan stärka familjens nätverk och hur vi kan skapa en förtroendefull grund för barn och föräldrar i mötet med samhället. Ett sådant förtroende är avgörande för att kunna ge barn och unga med problematiskt beteende relevant stöd tidigt. Seminariet behandlade också hur samhället kan ge stöd till barn och unga som är på väg in i kriminalitet samt hur stöd till familjer och familjehem kan motverka kriminalitet.

Hur arbetar samhällets olika aktörer utifrån bästa tillgänglig kunskap för att göra skillnad? Vad är det som gör skillnad. Hur kan man arbeta om det inte finns forskning som visar vad som fungerar? Hur kan vi skapa kunskap samtidigt som man försöker ge barn och unga bäst möjliga stöd? Det är några av de frågor som seminariet behandlade.

Medverkande

  • Staffan Isling, vd, SKR
  • Maria Andersson, utredare Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF
  • Therese Åström, Projektledare SBU
  • Marianne Gabrielsson, utvecklingsledare Stockholm stad
  • Anna von Reis, avdelningschef Malmö stad
  • Danne Larsson, enhetschef UngÖst Göteborgs stad

Moderator

Isobel Hadley-Kamptz.

Tillsammans kan vi förhindra att barn och unga begår brott

Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område. SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Syftet är att stödja kommuner i arbetet för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Detta seminarium är en del i detta partnerskap.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.