Publicerad 15 november 2021

Ett samlat samhälle ger det stöd som behövs

Goda strukturer för samverkan ger både effektivt samhällsstöd och möjligheter att agera där det behövs utifrån gemensam kunskap. Samverkan mellan polis och kommuner sker på flera nivåer. Detta seminarium fokuserade på den strategiska samverkan. Den mer operativa samverkan med polisen kommer att diskuteras vid andra tillfällen framöver.

Goda strukturer för samverkan ger både effektivt samhällsstöd och möjligheter att agera där det behövs utifrån gemensam kunskap. Samverkan mellan polis och kommuner sker på flera nivåer. Vid detta seminarium fokuseras på den strategiska samverkan. Den mer operativa samverkan med polisen kommer att diskuteras vid andra tillfällen framöver.

När det behövs särskild fokus på utveckling i vissa områden behöver hela kommunen kraftsamla. Vid detta seminarium, den 15 november, tog vi del av en sådan kraftsamling i Örebro och hur man har påbörjat arbetet i Kramfors. Vi fick även insikter i vad forskningen kan ge för vägledning.

Sändningen är cirka 1 timme och 41 minuter lång.

Medverkande

  • Greta Berg, utredare Sveriges Kommuner och Regioner
  • Torbjörn Forkby, Professor i socialt arbete, Linnéuniverstietet
  • Thomas Gustafsson, Verksamhetschef Partnerskap Örebro, Örebro kommun
  • Ulrika Hurdén, chef för Bildningsförvaltningen, Kramfors kommun
  • Per Åberg, Bostadschef ÖrebroBostäder

Tillsammans minskar vi risken att barn och unga begår brott

Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område. SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Syftet är att stödja kommuner i arbetet för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Detta seminarium är en del i detta partnerskap.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.