Publicerad 6 april 2021

Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område

För att en kommun ska kunna besluta om lokala trafikföreskrifter krävs att det finns en föreskrift om tättbebyggt område och att denna är publicerad i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS.

Trafikförordningen ger kommunerna mandat att besluta om tättbebyggt område. Förutsättningen är att beslutet avser ett område med stads- eller bykaraktär, eller jämförbart vägnät och bebyggelse.

Viktigt hur föreskriften utformas

För att kommunerna ska kunna besluta om trafikföreskrifter om tättbebyggt område att föreskriften utformas för ett område som blir tättbebyggt – inte ett antal gator i en tätort.

Flera felaktigt utformade föreskrifter

Vid en genomgång 2015 av STFS konstaterade Transportstyrelsen att 300–400 föreskrifter om tättbebyggt område hade beslutats på ett felaktigt sätt och därmed inte gällde. Konsekvensen av detta blir att inga av kommunens lokala trafikföreskrifter är giltiga och att 70 km/tim gäller på alla gator i tätorten. Mycket pekar på att det nu, 2018, ser betydligt bättre ut men det finns fortfarande föreskrifter med brister. Främst är det brister som hänför sig till att kartor som används för att ange det tättbebyggda området inte är tillräckligt tydliga.

Böterna var inte lagligt grundade

I ett tidigare fall rapporterade polisen in en hastighetsöverträdelse av 50-gränsen. Eftersom det fanns en lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område utgick man från att 50 km/tim enligt TrF 3 kap 17 § gällde på platsen.

Vid en senare utredning konstaterades att föreskriften om tättbebyggt område inte var riktigt utformad. Därmed var böterna för överträdelsen inte lagligt grundade.

Fler alternativ finns i Transportstyrelsens föreskrifter

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PDF)

Allmänheten kan kontrollera

Det blir allt vanligare att allmänheten kontrollerar om det finns en föreskrift och hur den är beslutad. Det går att göra i Databasen för trafikföreskrifter (STFS) som nås via Transportstyrelsens hemsida. Likaså kontrollerar ofta polisen att det finns en giltig föreskrift innan de genomför trafikantkontroller.

Databasen för trafikföreskrifter

Handbok angående lokala trafikföreskrifter

SKR har under 2017 tagit fram en handbok ”Utmärkta föreskrifter” med vägledning till kommuner i hur lokala trafikföreskrifter ska utformas.

Utmärkta föreskrifter. En handbok om lokala trafikföreskrifter

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset