Publicerad 6 april 2021

Husbilar och husvagnar

Sommaren är en tid då frågor kring parkering av husbilar och husvagnar brukar bli aktuella. Vi har sammanställt några av de regler som är aktuella i detta sammanhang. Från 1 december 2017 har det skett några förändringar i lagstiftningen.

De juridiska benämningarna stämmer inte alltid med vardagens. Begreppen ”husbil” respektive ”husvagn” definieras, något förenklat, i lagen om vägtrafikdefinitioner enligt följande:

  • Personbil klass I omfattar bilar som är försedda med högst 8 sittplatser utöver förarplatsen.
  • Personbil klass II omfattar personbil med ett karosseri som är inrett som bostadsutrymme. Husbil innefattas i denna beteckning (vissa äldre husbilar kan vara klassade som lastbil enligt tidigare regler).
  • Släpkärra är den beteckning som innefattar begreppet husvagn.

Reservera plats för husvagn

Det finns ett lokaliseringsmärke om serviceanläggning, H12, som heter Husvagnsplats. Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för fordon med bostadsutrymme. Märket kan användas för att vägvisa till plats där det har anordnats husvagnsplats. Det kan dock inte användas som tilläggstavla till vägmärken, till exempel i kombination med P-märket.

För att reservera en parkeringsplats för husvagn ska man istället använda tilläggstavla T8 med symbolen för släpkärra alternativt symbolen för personbil med tillkopplad släpkärra. Dessa utmärkningar kräver LTF.

Husvagnsplats

H12: Husvagnsplats

Parkering släpkärra

T8: Släpkärra

Personbil med tillkopplad släpkärra

T8: Personbil med tillkopplad släpkärra

Reservera plats för husbil

Det finns numera ett lokaliseringsmärke om serviceanläggning, H28, som heter Husbilsplats. Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme. Märket kan användas för att vägvisa till plats där det har anordnats platser för husbilar. Det kan dock inte användas som tilläggstavla till vägmärken, till exempel i kombination med P-märket.

Det finns nu även en särskild symbol för Personbil klass II. Den används för att reservera en parkeringsplats för husbil. Utmärkningen blir därför som bilden till vänster visar. I vanlig ordning krävs också LTF. Om man inte vill tillåta husbilar på en parkeringsplats kan man istället reservera platsen för personbil klass I. Utmärkning sker genom att använda tilläggstavla med symbolen för personbil tillsammans med texten "Klass I".

Husbilsplats

H28: Husbilsplats

Parkering personbil klass II

T8: Personbil klass II

Personbil klass I

T8: Parkering personbil klass I

SKR efterlyser enklare utmärkning

Högst sannolikt känner inte alla trafikanter till skillnaden mellan personbil klass I och klass II. SKR har därför under en längre tid efterlyst en enklare utmärkning i form av specifika symboler för husvagn respektive husbil. Detta har delvis tillmötesgåtts genom att det från 1 december 2017 finns en särskild symbol för Personbil klass II.

Uppställningsregler

Hur man får parkera sin husbil och husvagnsekipage är en vanlig fråga. Även här utgår trafikreglerna från de beteckningar som finns i lagen om vägtrafikdefinitioner.

  • Fordon delas in i bland annat motordrivna fordon och släpfordon.
  • Fordonståg innebär ”ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon".

Slutsatsen av detta blir att en bil med tillkopplad husvagn räknas som ett fordonståg.

Parkeringsavgift för husvagn

Trafikregler enligt Trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter (LTF) utgår från enstaka fordon. Grundregeln är därför att man ska betala avgift för både dragfordonet och släpfordonet.

Om avsikten är en annan har kommunen möjlighet att besluta en LTF som tillåter att hela husvagnsekipaget parkeras för samma kostnad som ett enstaka fordon.

Parkera utanför uppställningsplats

Ett fordon får inte parkeras så att det står med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske. Detta är en generell regel som finns i 3 kap 49 § trafikförordningen (1998:1276).

Regeln gäller oavsett om det är ett enskilt fordons hjul (till exempel husbil) som står utanför markeringen eller om det är ett husvagnsekipage (fordonståg).

Informationsansvarig

  • Alexander Karbassi
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.