Publicerad 23 september 2021

Temporära beredskapsflygplatser bör permanentas

SKR välkomnar att regeringen föreslår en förlängning av regionala beredskapsflygplatser över nästa år. Men flygplatserna måste ges full ersättning och permanent beredskapsstatus.

− Ansvaret för att upprätthålla kritisk infrastruktur för flygtrafiken vilar tungt på kommuner och regioner. Staten behöver ta ett större ansvar och göra de regionala flygplatserna till permanenta beredskapsflygplatser med statlig ekonomisk ersättning, säger Peter Haglund, sektionschef, SKR.

Under pandemin har behovet av beredskapsflygplatser ökat, framför allt för flygtransporter för hälso- och sjukvård. För att säkerställa en fortsatt god tillgänglighet till beredskapsflygplatser för samhällsviktiga flygtransporter även under nästa år har regeringen föreslagit en förlängning av de temporära beredskapsflygplatserna över 2022.

I ett regeringsuppdrag som Trafikverket redovisade redan i juni 2020 presenterades förslag om att införa ett större antal permanenta beredskapsflygplatser. SKR menar att det hade varit bättre att införa Trafikverkets förslag, inklusive dess utökade förslag från augusti 2021, istället för att förlänga de temporära beredskapsflygplatserna.

"Ännu ett år av underfinansiering"

SKR anser även att det är orimligt att den föreslagna ersättningsnivån inte ger full kostnadstäckning för de temporära beredskapsflygplatserna.

− Den låga ersättningsnivån innebär ännu ett år av underfinansiering för de regionala flygplatserna, som känner pressen att teckna avtal om att vara beredskapsflygplats trots att det medför ytterligare underskott, säger Peter Haglund.

Informationsansvarig

  • Peter Haglund
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.