Publicerad 28 maj 2024

Så förbereder sig Skånes kommuner på avvecklingen av 2G- och 3G-näten

Avvecklingen av 2G- och 3G-näten påverkar alla kommuner och regioner i Sverige. En av aktörerna som jobbar med förberedelser, genom information till kommuner och samarbete med operatörer, är Kommunförbundet Skåne.

Kommunförbundet Skånes kommuner tar sedan 20 år tillbaka fram ett gemensamt telefoniavtal för länets 33 kommuner och deras bolag. Blagoje Dimovski är tjänsteförvaltare på Skånes kommuner och är engagerad i förbundets arbete med omställningen när 2G- och 3G-näten avvecklas i Sverige.

Hur har ni jobbat med omställningen hittills?
– Vi har länge följt teknikskiftet och försökt förbereda våra medlemmar på detta. Vi har bland annat en gemensam Teams-yta och återkommande webbinarier för att informera och säkerställa att det finns beredskap i kommunerna. Vi har också arbetat väldigt tätt med den operatör som vi har upphandlat som har fått komma och informera och som har varit behjälplig med att inventera abonnemang, säger Blagoje Dimovski.

Vad har varit svårt?
– En utmaning är att engagera rätt kompetens. Det är inte alltid telefoniansvariga eller IT-chefer som är rätt personer för detta och frågan berör hela den kommunala verksamheten - allt från fastighetssidan till VA. Samtidigt har den senaste tidens uppmärksamhet i frågan gett skjuts. En annan utmaning är själva inventeringen av abonnemangen, framförallt telematik (IOT). Att ett hisslarm inte har används på länge behöver ju till exempel inte betyda att det inte är i drift, säger han.

Vilka tips har du till andra som sitter med samma utmaning?
– Ta hjälp av era operatörer. De kan bistå med listor över abonnemang och också se vilka av dessa som inte är kompatibla med andra tekniker. Och börja nu! Vi har som tur är tagit höjd för teknikskiftet i våra upphandlingar, men det kommer ändå att ta tid, och kosta pengar.

Vilka kostnader kan omställningen innebära?
– Om vi tar hisslarm som exempel så har en medelstor skånsk kommun räknat fram att för att byta simkort för cirka 1 000 hisslarm så kommer den slutliga notan att landa på två miljoner kronor enbart i kostnader för montör. Då tillkommer kostnad för utrustning utöver det. Motsvarande siffror gäller troligen även för mycket annan utrustning beroende på hur avtal är utformade, säger Blagoje Dimovski.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emma Ström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.