Publicerad 4 juli 2022

Ny vision och nytt mål för kollektivtrafiken

Den 20 juni gick startskottet för kollektivtrafiktrafikens nystart. SKR står bakom inriktningen framåt tillsammans med de övriga branschorganisationerna.

Nytt mål, ny vision och en diger åtgärdslista för att nå klimatmålen. Det lanserade branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen gemensamt i en programförklaring på en konferens den 20 juni. Syftet är att utveckla kollektivtrafiken framåt och öka marknadsandelen av de motoriserade resorna.

Pandemin har haft stor påverkan på resandet med kollektivtrafiken och skapat en brytpunkt. För att starta om på nytt har uppdaterade målformuleringar arbetats fram, som ersätter det tidigare fördubblingsmålet om att fördubbla resandet med kollektivtrafik till 2030, och att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel på sikt . Ny vision är att kollektivtrafiken är en grön, inkluderande grund för hållbara samhällen efter 2030, och nytt mål är att 4 av 10 motoriserade resor ska vara kollektiva år 2030. SKR:s styrelse har beslutat att stå bakom den övergripande inriktningen, men är inte en av parterna som är avsändare av programförklaringen.

För att bidra i nystarten finansierar SKR ett forskningsprojekt som genomförs av K2, forskningscentrum för kollektivtrafik, för att bidra i nystartsarbetet. Projektet heter ”Kollektivtrafiken som medel för att nå samhällsmål – en studie av finansiella/ekonomiska förutsättningar”. Syftet är att ta fram ett analytiskt underlag som främjar en saklig och väl underbyggd diskussion om kollektivtrafikens möjligheter att bidra till övergripande samhällsmål med fokus på kollektivtrafikens finansiering och ekonomi.

Nystartsarbetet, Kollektivtrafiken

K2:s studie, K2 Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.