Publicerad 12 mars 2021

Ny prognos för intäktsbortfallet i kollektivtrafiken

Under 2021 förväntas kollektivtrafikens biljettintäkter minska med 8,6 miljarder kronor. Det visar Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste prognos över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas biljettintäktsförluster.

Det innebär att kollektivtrafiken räknar med en intäktsförlust på totalt 15,8 miljarder kronor under 2020 och 2021. Prognosen bygger på att det låga kollektivtrafikresandet fortsätter under våren och att restriktionerna är borttagna under hösten. Då förväntas en långsam återhämtning under andra halvåret.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset