Publicerad 25 januari 2022

Mobil- och kopparnät under avveckling – hög tid för kommuner och regioner att agera

Nu pågår en utfasning av 2G- och 3G-nät i Sverige. Parallellt håller även kopparnätet på att avvecklas. Det är därför hög tid för kommuner och regioner att påbörja en inventering och uppgradering av sin utrustning.

För att möta kundernas ökade efterfrågan på mobil datakommunikation pågår det en teknikomställning i mobilnäten i Sverige. Efter år 2025 går det inte att räkna med att 2G- och 3G-nätet kommer att finnas tillgängliga. Dessutom har Telia aviserat att kopparnätet kommer vara helt avvecklat till år 2026.

Kommuner och regioner bör därför snarast påbörja en inventering och uppgradering av sin utrustning. Mobil- och kopparnäten har funnits länge och används överallt i samhället för att koppla upp viktiga funktioner och utfasningen kan därför påverka en rad olika produkter och tjänster i offentlig verksamhet. Exempel på sådana tjänster är:

 • Trygghetstelefoner/trygghetslarm,
 • övervakningsutrustning,
 • larm- och mätvärdesinsamling i kommunala VA-nät,
 • vattenmätare,
 • fastighetsförvaltning, till exempel larm, portar, bommar, hisslarm.

Åtgärder för kommuner och regioner

Tiden fram till 2025 när 2G-nätet avvecklas och 2026 kopparnätet försvinner är kort. Det är därför hög tid att som kommun och region förbereda sig:

 • Om en överblick kring de tjänster och produkter som används är beroende av 2G/3G saknas, är det hög tid att genomföra en inventering och skapa en plan för verksamheten.
 • Ta i god tid kontakt med leverantörer och partners för att påbörja en uppgradering, anpassning eller utbyte av utrustningen.
 • Säkerställ hur befintlig teknik kravställts i tidigare upphandlingar och om det ingår i kontraktet att leverantören av produkten/tjänsten står för utbyte av utrustning.
 • Ta även tiden för upphandling, eventuell omprövning, implementering och utbildning inför inrättandet av nya tjänster och produkter i beaktande.

Bredbandskoordinator kan svara på frågor

I alla regioner finns en regional bredbandskoordinator. De arbetar för bättre samordning i bredbandsfrågor, bland annat genom att stödja kommuner med att kartlägga behov och främja samverkan. Ta gärna kontakt med den regionala bredbandskoordinatorn i frågor om 2G/3G.

Regionala bredbandskoordinatorer, kontaktuppgifter, Bredbandsforum

Ta hjälp av Adda Inköpscentral

Adda Inköpscentral hjälper kommuner och regioner med strategisk försörjning och inköp. Vill du veta mer om hur produkter du köpt genom Addas avtal påverkas kan du läsa om de olika ramavtalen och hitta kontaktuppgifter hos Adda:

Ramavtal och avtalskategorier, Adda Inköpscentral

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ellinor Ivarsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.