Publicerad 23 juni 2021

Infrastrukturdepartementet har rättat fel i trafikförordningen

Rättningen innebär att kommunens befogenhet förändras.

Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276), Svensk författningssamling

Regeringen har fattat beslut om en ändring i 10 kap. 1 § trafikförordningen. Ändringen innebär att ett ord, som tillkom av misstag vid ändringen den 1 december 2020, nu tagits bort. Ändringen trädde i kraft den 1 juni i år.

Ändringen innebär att kommunens befogenhet förändras. Det kommunen behöver göra nu är att fatta nya beslut om de parkeringsförbud som ska gälla. De beslut som kommunen fattade under perioden 1 december 2020 – 31 maj 2021 saknar befogenhet.

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.