Publicerad 10 juni 2021

Fortfarande stort biljettintäktstapp för kollektivtrafiken

En summering av årets första tertial visar att biljettintäkterna i kollektivtrafiken i snitt är ungefär hälften så stora som första tertialet 2019.

Det visar Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste sammanställning över de regionala kollektivtrafikmyndigheternas biljettintäktsförluster under pandemin. Utfallet för det första tertialet visar att den utlovade statliga kompensationen på tre miljarder för perioden januari-juni redan är förbrukad. De senaste siffrorna för april månad visar ett procentuellt något mindre tapp än under årets tre första månader. Biljettintäkterna i april var 46,5 procent mindre än april 2019, vilket är ett steg i rätt riktning.

Sammanställningen bekräftar att Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s tidigare prognos på en intäktsförlust på 8,6 miljarder för 2021 fortfarande gäller. Det innebär att kollektivtrafikens intäktsförlust beräknas hamna på totalt närmare 16 miljarder kronor för 2020 och 2021 jämfört med 2019. Prognoserna bygger på antagandet att det låga kollektivtrafikresandet fortsätter ett tag till samt att restriktionerna successivt lättas och är borttagna när vi går in i 2022. Då förväntas en långsam återhämtning under andra halvåret.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.