Publicerad 28 januari 2021

Ändrad sammansättning i Partnersamverkan

Trafikverket har beslutat att lämna samverkansarenan Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik som därmed har en förändrad organisation sedan årsskiftet.

Trafikverket har beslutat att lämna som aktiv part inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vid utgången av 2020. Bakgrunden är att myndigheten kontinuerligt ser över alla sina engagemang och gjort bedömningen att man inte är en primär aktör inom arbetet i Partnersamverkan.

Ändrad sammansättning i Partnersamverkan, Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, Svensk Kollektivtrafik

Trafikverket är fortsatt angelägen om en konstruktiv och kontinuerlig dialog med intresseorganisationerna som företräder aktörer inom den svenska kollektivtrafiken – SKR, Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen, Sveriges Bussföretag samt Jernhusen. Trafikverket kommer också noga följa utvecklingen inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté KollA, bland annat mot bakgrund av att Trafikverket upphandlar kollektivtrafik.

"Ser fram emot fortsatt samverkan"

− Vi ser fram emot fortsatt samverkan med Trafikverket rörande både upphandlingsfrågor och andra aktuella ämnen för kollektivtrafiken. Samtidigt förstår vi att Trafikverket som myndighet har en något annorlunda roll än vi som företräder intresseorganisationer och bolag inom området och har respekt för det beslut Trafikverket nu fattat, kommenterar Peter Haglund, sektionschef SKR och ordförande i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, där också Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA ingår och där arbetet med att utveckla kollektivtrafikens egen avtalsprocess bedrivs.

− Vi som idag format Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har ett intensivt år framför oss. Tillsammans behöver vi arbeta för att återfå kollektivtrafikens resenärer när pandemin släpper sitt grepp. Samtidigt har vi också en period framför oss då mycket av kollektivtrafik i regional och kommunal regi ska upphandlas på nytt. Det gör vårt gemensamma arbete med modellavtal och rekommendationer ännu viktigare, säger Peter Haglund.

Målet – fördubblad marknadsandel för kollektivtrafiken

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna inom Kollektivtrafiksverige. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel. Projekt och aktiviteter drivs inom två huvudområden: att kommunicera och följa upp fördubblingsmålet och att utveckla avtalsprocessen med dess modellavtal, kravbilagor, rekommendationer och vägledningar bedrivs.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.