Publicerad 18 mars 2021

Grundläggande principer

Bostad först är ett pespektivskifte för de som arbetar med hemlöshetsfrågor. Bostaden ses som en rättighet och social grund. Här ges en beskrivning kring modellen Bostad först och några grundläggande principer.

Bostad först är ett nytt sätt att se på orsaker till och lösningar på hemlöshet. Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Rent konkret erbjuds människor i akut hemlöshet ett eget förstahandskontrakt. Detta kombineras sedan med frivilliga och individuellt anpassade hjälpinsatser.

En beprövad modell

Arbetssättet i Bostad först utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina livsproblem. Rent konkret erbjuds människor i akut hemlöshet ett eget förstahandskontrakt. Detta kombineras sedan med frivilliga och individuellt anpassade hjälpinsatser.

Arbetssättet i Bostad först är beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt, kort sagt ett evidensbaserat sätt att arbeta. Bostad först (Housing first) har sitt ursprung i USA på 1990-talet. I bland annat USA, Tyskland och Finland visar arbetssättet goda resultat.

I Sverige är det framför allt Lunds universitet som har arbetat med att sprida modellen, och från 2010 och framåt har flera kommuner börjat med Bostad först.

Modellen bostad först, Lunds universitet

Grundläggande principer för Bostad först

  • En bostad är en grundläggande mänsklig rättighet.
  • Samtliga klienter ska bemötas med respekt, värme och medkänsla.
  • Man åtar sig att arbeta med klienter så länge som de behöver det.
  • Lägenheterna ska vara utspridda i det vanliga lägenhetsbeståndet.
  • Bostad och behandling ska vara separerade från varandra.
  • Konsumenten har självbestämmanderätt.
  • Arbetet ska orienteras mot återhämtning och skadereduktion.

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.