Publicerad 8 oktober 2021

Mallar och taxebestämmelser

Här finns de mallar och underlag som behövs för att arbeta fram kommunens taxa.

Underlag för taxebestämmelser

Här finns förslag till taxebestämmelser, med kommentarer.

Underlag för taxebestämmelser

Taxebestämmelserna är en viktig del av kommunens taxa, och behöver beslutas och användas tillsammans med taxetabeller och övrigt material som ingår i kommunens taxa.

Underlag för taxetabeller

Mallarna är i Excel-format.

Mall A, taxetabeller för bland annat lov och anmälan, version oktober 2021 (Excel) Excel, 490 kB.

Mall B, taxetabeller för bland annat planavgift med mera, version september 2021 (Excel) Excel, 77 kB.

Handläggningskostnad per timme

Handläggningskostnad per timme

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset