Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

7. Handläggare/chef gör en tillsynsplan

Sker i augusti-november år 1.

Förvaltningen gör en tillsynsplan som omfattar tre år. Alla fyra tillsynskategorier och gjorda prioriteringar ska framgå i planen. En tillsynsplan redogör i detaljnivå för tillsynsplaneringen per månad (metodik, omfattning med mer) och anger vem som gör vad på handläggarnivå. Typ av tillsyn kan variera över treårsperioden, utifrån gjorda prioriteringar och lokala förutsättningar.

I tillsynsplanen bör basbehovet av tillsyn framgå. Basbehovet är summan av styrd tillsyn och händelsestyrd tillsyn, som tillsynsmyndigheten alltid måste ha resurser för att kunna utföra. Detta behov flyttas över direkt från behovsutredningen till tillsynsplanen.

En tillsynsplan omfattar samma tidsperiod som behovsutredningen, det vill säga tre år, men är detaljerad och specificerad för ett år i taget. All planerad återkommande tillsyn som man bestämde i behovsutredningen ska synas i tillsynsplanen. På så sätt syns även verksamheter som endast besöks vart trejde år.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.