Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

4. Chef sammanfattar resursbehov efter gjorda prioriteringar

Sker i april år 1.

Förvaltningsledningen sammanställer personalresurserna för tillsyn ämnesområdesvis, utifrån handläggarnas kartläggning av tillsynsbehovet, gjorda bedömningar och prioriteringar. Kom ihåg att årsarbetskrafterna beräknas efter att kontoret gjort sin prioritering.

Resursbehovet anges som årsarbetskrafter (åa), det vill säga hur många heltidstjänster som behövs inom respektive område för att nå önskad effekt med tillsynen. Ofta anges resursbehovet i årsarbetskrafter i excel, uppdelat på miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel med mera.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.