Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

1. Handläggare kartlägger det totala behovet av tillsyn

Sker i januari-februari år 1.

Förvaltningen kartlägger det samlade behovet av tillsyn

För att ta reda på det samlade behovet av tillsyn för den aktuella branschen eller tillsynsområdet kartlägger förvaltningen tillsynsbehovet (timmar per år). Resultatet ska sedan användas i planeringsmatrisen.

Planeringsmatrisen

Om ni inte vet vad tillsynsbehovet är rekommenderar SKR att lita på schablonerna i SKR:s taxeunderlag och att utvärdera behovet efter tre år.

Hur kartläggs tillsynsbehov?

Alla ansvariga handläggare gör kartläggningen tillsammans och sparar den för kommande år. Resultatet blir ett antal timmar per år för varje bransch/tillsynsområde. Jämför gärna era bedömningar med liknande grannkommuner.

Övning 1a om kartläggning av tillsynsbehov

Fyra kategorier av tillsyn

SKR har grupperat tillsynsbehovet i fyra kategorier av tillsyn. Läs mer om de olika kategorierna och hur de kartläggs här.

Kartläggning av styrd tillsyn

Kartläggning av behovsprioriterad tillsyn

Kartläggning av händelsestyrd tillsyn

Kartläggning av skattefinansierad tillsyn

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.