Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

3. Skapa en delegationsordning

Sker i mars år 1.

Handläggare presenterar förslag till chefen. Ta hjälp av SKR:s förslag till delegationsordning.

Underlag för delegering inom miljönämndens område

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.