Publicerad 22 september 2023

Samverkan ökar i kommunerna visar SKR:s enkät

Samverkan inom myndighetsutövning för miljö-, hälsoskydd och livsmedel ökar även om det finns olikheter i landet. Avtalssamverkan har ökat med 75 procent jämfört med 2019, vilket gör det till den vanligaste formen för samverkan.

Samverkan inom Sveriges miljö- och hälsoskyddskontor, statistik

Vart fjärde år skickar SKR ut en enkät till landets miljö- och hälsoskyddskontor för att samla in fakta inom ett antal områden som rör dess myndighetsövning. Resultaten visar att miljökontoren i nästan alla län samverkar på något sätt.

Avtalssamverkan vanligast

Avtalssamverkan är det vanligaste sättet att samverka på. 114 kommuner har svarat att de har avtalssamverkan 2023 vilket är en ökning med 75 procent jämfört med föregående enkät, 2019.

– Det är glädjande och positivt att fler och fler av landets kommuner avtalssamverkar i syfte att stärka sin tillsynskapacitet. Avtalssamverkan är ett utmärkt sätt att arbeta tillsammans inom avgränsade områden och samtidigt behålla kontrollen över verksamheten, säger Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKR.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.