9 september 2024 till 10 september 2024 kl. 13.00-13.00

Årskonferens för kommunala miljö- och klimatstrateger

Välkommen till SKR:s årliga konferens för miljö- och klimatstrateger, i år med temat ”Styrning och ledning för klimat och hållbar omställning”. Syftet med dagarna är att mötas kring möjligheter och utmaningar, med utgångspunkt i din roll som strateg för utbyte av erfarenheter och samverkan.

Anmäl dig

Innehåll

Dagarna har fokus på styrning och ledning för klimat och hållbar omställning. Hur kan klimat- och miljöperspektivet integreras i kommunens styrning och ledning? Vilka metoder och modeller finns för att påvisa sidonyttor, synergieffekter och andra konsekvenser av åtgärder inom miljö- och klimatområdet?

Under konferensen får vi även ta del av omvärlds- och trendspaning, med fokus på det kommunala uppdraget. Hur kan ett sådant underlag användas i kommunens arbete?

Konferensen innehåller därutöver interaktiva övningar och tid för samtal och dialog. Ni får även ta del av aktuell information från SKR.

Målgrupp

Kommunala strateger inom miljö, klimat och hållbarhet.

Program

Moderatorer: Andreas Hagnell och Victoria Kalén, SKR.

Tema dag 1: Styrning och ledning för klimat och hållbar omställning

Styrsnurran - en modell för styrning och ledning

SKR har tagit fram en övergripande modell för planering, uppföljning och åtgärder för styrning och ledning, även kallad Styrsnurran. Modellen innefattar bland annat metoder för hur man kan arbeta med konsekvensbeskrivning där flera olika samhällsperspektiv beaktas. Hur kan denna modell användas för att sätta ljus på miljö- och klimatfrågan och synliggöra nyttor och konsekvenser av miljö- och klimatinsatser? 

Medverkande: Christine Feuk, expert styrning och ledning, SKR.

Styrning och ledning med Agenda 2030

Tierps kommun berättar om sitt arbete med verksamhetsövergripande styrning utifrån Agenda 2030. Hur har styrning utifrån Agenda 2030 bidragit till att synliggöra kommunens klimat- och miljöpåverkan och ökat arbetet i frågorna?

Medverkande: Frida Johnson, hållbarhetsstrateg, Tierps kommun.

Hållbarhetskompassen - ett verktyg för samhällsnyttiga lösningar

Jernkontoret har tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) och Massachusetts Institute of Technology (MIT) tagit fram verktyget Hållbarhetskompassen. Hållbarhetskompassen är ett verktyg som kan hjälpa aktörer att hitta samhällsnyttiga lösningar som gynnar flera av FN:s mål samtidigt och samtidigt varnar för målkonflikter.

Medverkande: Kristian Skånberg, forskningschef, Jernkontoren och medarbetare på Knowit.

Workshop: Nytto- och konsekvensanalyser

Vi testar hållbarhetskompassen för att illustrera olika (klimatåtgärders) konsekvenser i form av direkt och indirekta sidonyttor, synergier och målkonflikter. Vad ger metoden för vägledning? Hur kan den tillämpas i din kommun?

Klimatkunskap för lokala ledare, Klimatkommunerna

Klimatkommunerna har med stöd av SKR tagit fram fortbildningspaketet Klimatkunskap för lokala ledare, som är fritt för alla kommuner att använda. Smakprov från fortbildningspaketet och hur det kan användas.

Medverkande: Filippa Borgström, verksamhetsledare, Klimatkommunerna.

Klimatkonkurrenskraft, Viable Cities

Viable Cities berättar om initiativet Klimatkonkurrenskraft som syftar till att accelerera samverkan kommun-näringsliv för att både stärka företagen och nå klimatmålen. Inom ramen för initiativet utvecklas och sprids exempel och verktyg, där alla kan bidra. Arbetet drivs i samverkan med Klimatkommunerna, Tillväxtverket och SKR.

Charlotte Brynielsson, hållbarhetsstrateg, Viable Cities.

Tema dag 2: Omvärldstrender och aktuella frågor i det kommunala uppdraget

Vägval för framtiden - Utmaningar mot år 2035

Ta del av SKR:s analys och spaning mot år 2035 som beskriver fem spänningsfält samt tio trender, som på olika sätt kommer påverka kommuner och regioner. Hur kan ett sådant underlag användas i kommunens arbete?

Medverkande: Jan Torége, utredare/statistiker, SKR.

Workshop: Trender, konsekvenser och vägval

Med avstamp i Vägval workshoppar vi tillsammans kring utvalda omvärldstrender. Hur påverkar dessa det kommunala uppdraget, klimatarbetet och dig i din yrkesroll? Vilka åtgärder och prioriteringar behöver göras?

CSRD - hållbarhetsrapportering

Vad är CSRD och hur kan det användas för att stärka det kommunala miljö- och klimatarbetet?

Medverkande: Anna Eklöf, utvecklingsledare, SKR.

Grön omställning, robusthet och energi

Hur kan fastighetsorganisationen arbeta med robusthet, energieffektivitet och klimatanpassning? Hur tar vi oss an regeringens satsning på energiplanering på lokal och regional nivå?

Medverkande: Helena Kylin, strateg fastigheter och Andreas Hagnell, expert energi och klimat, SKR.

Aktuellt inom klimatanpassningsområdet

Vad händer nationellt inom klimatanpassningsområdet? Vilka frågor driver SKR?

Medverkande: Jacob von Oelreich, expert klimatanpassning SKR.

Vattenfrågor ur ett kommunalt perspektiv

Vilka är de mest aktuella vattenfrågorna på EU- och nationell nivå och vilken betydelse har dessa för kommunernas arbete? Vad arbetar SKR med och vilka behov av stöd finns hos kommunerna?

Medverkande: Per Tholander, vattenstrateg, SKR.

Övrig information

  • Den 9 september börjar konferensen klockan 13.00. Konferensen avslutas med buffémiddag som serveras från ca klockan 17.45. Lunch ingår ej dag 1.
  • Den 10 september börjar konferensen klockan 08.30 och avslutas med lunch som serveras från klockan 11.45.

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare
  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.