Publicerad 11 augusti 2021

AI-nätverket för kommuner och regioner

Sedan hösten 2021 driver AI Sverige och SKR tillsammans ett gemensamt AI-nätverk för regioner och kommuner.

Syftet med nätverket är att öka samverkan, dela kunskap och utbyta erfarenheter med AI i offentlig sektor. Tillsammans kan vi identifiera resurser, behov och hinder för att driva AI-utveckling. Tanken är att nätverket ska fungera som en hjälp till självhjälp för en kommuns eller regions resa mot att bli en AI-mogen organisation.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som driver AI-utvecklingen framåt på ett eller annat sätt i din kommun/region. Du kanske är digitaliseringsansvarig, verksamhetsnära utvecklingsledare, AI-samordnare eller arbetar med AI-projekt.

Vi planerar att ses två ggr/termin. Vi delar in mötestiden i tre delar - lärande, samverkan/inspiration samt en del där vi lär av varandra och fördjupar oss i temat.

Kostnad

Deltagande i nätverket kostar inget att vara med. Du anmäler dig till respektive träff du vill delta på.

Nätverksträffar

Tisdag, 21 september

Tid: 09.00–12.00
Plats: Online

Temat för vår första nätverksträff är organisation och process. Vi kommer bland annat att få lyssna på Robin Jägestedt från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som kommer att berätta om hur processerna och metoderna ser ut i deras Innovationsprogram, som inkluderar AI samt diskutera detta i smågrupper. Vi kommer även att få lära oss mer om AI Swedens nya verktyg för bedömning av AI-mognad.

Nätverksträff 21 september, anmälan och detaljerat program

Informationsansvarig

  • Tove Löfgren
    Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset