Publicerad 11 mars 2021

eIDAS

EU-förordningen om e-legitimation, eIDAS, är redan svensk lag. Från 29 september 2018 ska offentliga myndigheter, regioner och kommuner följa förordningens krav om att tillåta e-legitimationer från andra EU-länder.

En ny vägledning ska underlätta införandet av eIDAS

Eftersom en stor andel av kommuner och regioner i Sverige fortfarande inte accepterar utländska e-legitimationer i sina e-tjänster har SKR tagit fram en praktisk vägledning för att stödja sina medlemmar i det arbetet.

Vägledning för anslutning till eIDAS

Syftet och nyttan med eIDAS

Syftet med eIDAS är att stödja visionen om en digital marknad inom EU och EES-länderna. Med eIDAS kan varje medborgare och organisation använda sin egen e-legitimation som är utfärdad i sitt eget land. Denna e-legitimation måste offentliga e-tjänster i andra länder kunna ta emot.

En av eIDAS största styrka är att man ska lita på varandra. Länderna kan få betala skadestånd om de inte levererar rätt kvalitet i utfärdanden av e-legitimationer. Med eIDAS kommer tjänster så som e-underskrift och tidsstämpling. En kvalificerad betrodd underskriftstjänst har samma juridiska innebörd som en pappersunderskrift, vilket skapar nya möjligheter i framtiden.

Delat ansvar för eIDAS

Ansvaret för eIDAS i Sveriges är delat. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ett övergripande ansvar för området e-legitimationer och Post- och telestyrelsen (PTS) har ett övergripande ansvar för området betrodda tjänster. Betrodda tjänster är exempelvis lösningar för elektroniska underskrifter.

Varje myndighet, region och kommun ansvarar för att offentliga e-tjänster accepterar utländska e-legitimationer som publicerats inom ramen för eIDAS.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

eIDAS, DIGG

Post och Telestyrelsen (PTS)

Betrodda tjänster (eIDAS), PTS

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset