Publicerad 11 mars 2021

eIDAS

EU-förordningen om e-legitimation, eIDAS, är redan svensk lag. Från 29 september 2018 ska offentliga myndigheter, regioner och kommuner följa förordningens krav om att tillåta e-legitimationer från andra EU-länder.

En ny vägledning ska underlätta införandet av eIDAS

Eftersom en stor andel av kommuner och regioner i Sverige fortfarande inte accepterar utländska e-legitimationer i sina e-tjänster har SKR tagit fram en praktisk vägledning för att stödja sina medlemmar i det arbetet.

Vägledning för anslutning till eIDAS

Syftet och nyttan med eIDAS

Syftet med eIDAS är att stödja visionen om en digital marknad inom EU och EES-länderna. Med eIDAS kan varje medborgare och organisation använda sin egen e-legitimation som är utfärdad i sitt eget land. Denna e-legitimation måste offentliga e-tjänster i andra länder kunna ta emot.

En av eIDAS största styrka är att man ska lita på varandra. Länderna kan få betala skadestånd om de inte levererar rätt kvalitet i utfärdanden av e-legitimationer. Med eIDAS kommer tjänster så som e-underskrift och tidsstämpling. En kvalificerad betrodd underskriftstjänst har samma juridiska innebörd som en pappersunderskrift, vilket skapar nya möjligheter i framtiden.

Delat ansvar för eIDAS

Ansvaret för eIDAS i Sveriges är delat. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ett övergripande ansvar för området e-legitimationer och Post- och telestyrelsen (PTS) har ett övergripande ansvar för området betrodda tjänster. Betrodda tjänster är exempelvis lösningar för elektroniska underskrifter.

Varje myndighet, region och kommun ansvarar för att offentliga e-tjänster accepterar utländska e-legitimationer som publicerats inom ramen för eIDAS.

DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

eIDAS, DIGG

Post och Telestyrelsen (PTS)

Betrodda tjänster (eIDAS), PTS

Informationsansvarig

  • Ulf Palmgren
    Programansvarig

Kontakt

Kontakta SKR