Publicerad 4 mars 2022

Vilken kommun förordnar en god man?

Anmälan får göras av Migrationsverket eller socialnämnden i den kommun där barnet vistas till överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommunen. Det är viktigt att det med anmälan till överförmyndaren följer uppgifter om var barnet vistas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.