Publicerad 5 juli 2022

Vilka krav ställs på boendet enligt propositionen Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande?

Enligt propositionen ställs inga särskilda krav på typ av boende som kommunen är skyldig att ordna. Det är upp till kommunen att avgöra hur skyldigheten ska fullgöras i ett enskilt fall. Skyldigheten kan dock inte fullgöras genom placering i en annan kommun (Prop. 2021/22:250, s. 39)

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.