Publicerad 5 juli 2022

Bör kommunen teckna avtal med de massflyktingar som anvisas till kommunen?

Eftersom de som anvisas boende i normalfallet inte ska utge någon ersättning för sitt boende uppkommer inget hyresförhållande enligt reglerna om bostadshyra i 12 kap. jordabalken. Trots att inget hyresförhållande uppkommer blir det fråga om en avtalsrelation mellan parterna där det finns skäl att tydliggöra vad som ska gälla under den tid kommunen tillhandahåller boende.

Avtalet kan lämpligen benämnas nyttjanderättsavtal för att framhålla att det inte är ett hyresavtal.

Informationsansvarig

  • Karin Perols
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.