Publicerad 3 oktober 2022

Kan närstående användas som tolkar?

Nej, en tolk ska alltid användas vid behov. Det gäller även om patienten har familjemedlemmar eller närstående med sig vid besöket i hälso- och sjukvården som talar svenska. Använd inte barn eller andra familjemedlemmar och närstående som tolkar av rättssäkerhetsskäl.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.