Publicerad 18 november 2022

Behöver nyanlända barn ha genomgått en hälsoundersökning innan de bereds plats på en skola?

Nej, skolan kan inte ställa några krav på en hälsoundersökning. Att genomgå hälsoundersökningar är ett erbjudande och inte något krav. Skolan är skyldig att ta emot elever oavsett om de har genomgått en hälsoundersökning eller inte. Elevhälsans medicinska insats kan erbjuda ett allmänt hälsobesök och en allmän hälsokontroll.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.