Publicerad 22 april 2022
Frågor och svar

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan Migrationsverket och kommunen?

I samband med att barnet ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska Migrationsverket bedöma om barnet vid tillfället för ansökan är att anse som ensamkommande, precis som när ett asylsökande barn ger sig till känna för myndigheten. Om Migrationsverket bedömer att barnet är ensamkommande gör Migrationsverket en orosanmälan till socialtjänsten i den kommun där barnet vistas för tillfället.

Ensamkommande barn som är massflyktingar omfattas av Lagen om mottagande av asylsökande, LMA när de ansöker om uppehållstillstånd. De fortsätter att vara massflyktingar när de har fått uppehållstillstånd och har i huvudsak samma rättigheter som asylsökande.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.