Publicerad 22 juni 2022

SKR på Socialchefsdagarna 2022

Ska du till Socialchefsdagarna i Göteborg 28–30 september? SKR finns på plats tillsammans med Adda Inköpscentral och Inera. SKR medverkar även i en rad seminarier.

Hitta vår monter

Träffa SKR, Adda och Ineras handläggare och experter. Vi finns i monter H00:21+29.

Socialchefsdagarna, Svenska Mässan Göteborg 28–30 september

SKR:s seminarier

Ledarskapets roll i nära vård för barn och unga

Onsdag 28 september 11.40–12.40 (seminarium 5, block 1)

Hur leder vi utifrån ett personcentrerat och sammanhållet förhållningssätt? Vi hämtar exempel från familjecentralen, och samtalar om vad som utmanar och möjliggör ett ledarskap som stärker förutsättningarna för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att jobba bättre tillsammans.

Medverkande:

 • Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR
 • Tyra Warfvinge, handläggare SKR
 • Företrädare från kommun och region

Framtidens socialtjänst – avtalssamverkan kan bidra till kvalitet, ekonomi och kompetensförsörjning

Onsdag 28 september klockan 14.00–15.00 (seminarium 7, block 2)

Varför behöver Sveriges socialtjänster samarbeta för att klara framtiden? Hur ser lagstiftningen ut och varför används inte avtalssamverkan i större utsträckning? Handlar det om okunskap, jantelagar eller att kommunerna inte ser behovet?

Medverkande:

 • Helena Lindé, förbundsjurist SKR
 • Per Sedigh, ekonom SKR
 • Åsa Furén-Thulin, chef socialtjänstsektionen SKR
 • Dag Wallströmer, socialchef Vingåkers kommun

Brukarundersökningar som verktyg för brukarmedverkan och verksamhetsutveckling

Onsdag 28 september 14.00–15.00 (seminarium 8, block 2)

Sedan 2014 har SKR tillsammans med kommunerna utvecklat och genomfört brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen och funktionshinderområdet. Under seminariet hör du hur Region Gotland och Göteborgs stad har arbetat för att öka svarsfrekvensen och göra brukarna delaktiga i analys och förbättringsarbete.

Medverkande:

 • Mia Ledwith, samordnare SKR
 • Anna Thomsson, handläggare SKR
 • Ia Lönngren, utvecklingsledare Region Gotland
 • Per-Anders Karlsson, Ulrica Selenius, Zoltan Litavszky, teknikmentorer Göteborgs stad
 • André Andersson, stödpedagog med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik Göteborgs stad

Yrkesresan

Torsdag 29 september 11.30–12.40 (seminarium 13, block 3)

Seminariet lyfter kompetensutvecklingskonceptet Yrkesresan ur olika perspektiv:

 • Yrkesresans roll i utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst
 • Aktuellt läge för lanseringen av Yrkesresan Barn och unga
 • Pågående arbete med Yrkesresan Funktionshinderområdet utförarverksamhet
 • Så fungerar lärplattformen

Medverkande:

 • Ulrika Freiholtz, huvudprojektledare SKR
 • Magnus Wallinder, enhetschef Socialstyrelsen
 • Cristina Dahlberg, projektledare Yrkesresan Barn och unga, Göteborgsregionen. Projektledare
 • Yrkesresan Funktionshinderområdet för utförarverksam

Förebygga eller reparera? Proaktiva arbetssätt för plånbok, verksamhet och befolkning

Torsdag 29 september 11.30–12.40 (seminarium 15, block 3)

Ett interaktivt seminarium om handfasta strategier och arbetssätt där socialtjänsten tar en aktiv roll tillsammans med andra samhällsaktörer i det förebyggande arbetet. Bland annat lyfts Hässelby-Vällingbys utveckling av kunskapsbaserade arbetssätt för tidiga insatser, samt erfarenheter från ett partnerskap med sex kommuner, SKR, Polisen och Allmännyttan i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott.

Medverkande:

 • Aida Rizvic, avdelningschef barn och unga, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
 • Jonatan Alamo Block, temachef Partnerskapet förhindra att barn och unga begår brott, SKR
 • Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa SKR

Våld i nära relation – som chef kan du göra skillnad

Torsdag 29 september 11.30–12.40 (seminarium 16, block 3)

En av fyra kvinnor har någon gång utsatts för våld av en partner. Det innebär att medarbetare med erfarenheter av våld finns på de flesta arbetsplatser. Våldet leder till stort lidande, ohälsa, sjukfrånvaro och försämrad arbetsprestation. Ibland kan det vara fara för liv. För den som är våldsutsatt kan arbetsplatsen vara ett tryggt stöd. Vid seminariet hör du om SKR:s stödmaterial för arbetsgivare, och möter Trollhättans stad där arbetet mot våld i nära relation är en del i kommunens arbetsmiljöarbete.

Medverkande:

 • Jenny Norén, projektledare SKR:s kvinnofridssatsning
 • Gerd Eriksson Holmgren, enhetschef arbetsmarknads- och socialförvaltningenTrollhättans stad

Bättre tillsammans! För en kunskapsbaserad socialtjänst

Torsdag 29 september 14–15 (seminarium 23, block 4)

Sedan tio år tillbaka samverkar kommunerna, SKR, Socialstyrelsen och de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) för att stärka kunskapsstyrningen i socialtjänsten. Vad har vi åstadkommit hittills och vilket stöd behöver socialtjänsten framöver? Styrgruppen för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS) och Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning i socialtjänsten bjuder in till dialog.

Medverkande:

 • Mats Collin, socialchef i Härnösand och ordförande S-KiS
 • Ola Götesson, chef för Kommunal utveckling, Jönköpings län och ordförande i nätverket för RSS
 • Johanna Kumlin, chef enheten för kunskapsutveckling Socialstyrelsen
 • Mari Forslund, chef sektionen för stöd till kunskapsstyrning SKR


Läs vidare

Informationsansvarig

 • Sofia Karlsson
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.