Publicerad 25 januari 2024

Samverkan mellan kommuner effektiviserar socialtjänstens arbete  

Avtalssamverkan hjälper socialtjänsten att effektivt rekrytera och stötta familjehem. Det kan även används för att hitta familjehem, hjälpa de som har varit med om våld, och inom familjerätt. En ny rapport från SKR visar att avtalssamverkan förbättrar även andra tjänster som kommunen erbjuder.

Rapporten "Avtalssamverkan inom socialtjänsten" beskriver hur avtalssamverkan kan användas för att samverka om kommunala insatser och fungera som ett effektivt sätt för kommuner att dra nytta av varandras resurser och kompetens.

Avtalssamverkan inom socialtjänsten

Fördelar med avtalssamverkan

Avtalssamverkan kan ge flera fördelar för kommuner och regioner, bland annat:

  • Sparade resurser: Avtalssamverkan kan leda till att kommuner och regioner kan spara resurser genom att dela på kostnader för exempelvis lokaler, personal och utrustning.
  • Ökad effektivitet: Avtalssamverkan kan bidra till att öka effektiviteten i verksamheterna genom att samordna resurser och arbetsprocesser.
  • Bättre kvalitet: Avtalssamverkan kan bidra till att ge invånarna tillgång till tjänster av högre kvalitet genom att samordna kompetens och erfarenhet.

Inom området socialtjänst kan avtalssamverkan användas för att samverka om exempelvis:

  • Barn- och ungdomsvård.
  • Vård och omsorg för äldre.
  • Funktionshinderområdet.
  • Missbruks- och beroendevård.

Genom avtalssamverkan kan kommuner och regioner skapa mer effektiva socialtjänstverksamheter. Detta kan bidra till att ge invånarna en bättre service och en högre kvalitet på tjänsterna.

Avtalssamverkan – ett stöd för kommuner

Rapporten om "Avtalssamverkan inom socialtjänst" kompletteras med en metodguide som ger en steg-för-steg instruktion till hur en kommun praktiskt kan gå till väga med att utforma avtalssamverkan. Rapporten fungerar även som ett komplement till de två underlag om avtalssamverkan som SKR tidigare har tagit fram. Dessa innehåller mer detaljerad information om avtalssamverkan samt en utförlig beskrivning av specifika frågor kopplade till avtalssamverkan.

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    Biträdande sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.