Publicerad 15 december 2023

Felaktiga utbetalningar, ekonomiskt bistånd

För att behålla legitimiteten för välfärdssystemet är det viktigt att bedömningen av biståndsbehov bygger på korrekta uppgifter.

Det kan finnas olika orsaker till att det uppstår felaktiga utbetalningar (FUT). Det kan till exempel bero på att den sökande saknar kunskap om regelsystemet, att personen medvetet lämnar oriktiga uppgifter eller att det uppstått interna felaktigheter i handläggningen av ekonomiskt bistånd.

Nätverk kring felaktiga utbetalningar

SKR har ett virtuellt samarbetsrum för handläggare i kommuner som arbetar med frågan. Där kan man utbyta erfarenheter och lära av varandra. Om du vill vara med i samarbetsrummet kontakta informationsansvarig handläggare för denna webbsida.

Handbok kring felaktiga utbetalningar

Stockholms stad har tagit fram en handbok kring felaktiga utbetalningar. Syftet med handboken är att ge socialtjänsten stöd och handledning i sitt arbete, samt att behandla utredningar om felaktiga utbetalningar och misstänkt bidragsbrott på ett enhetligt sätt. Utgångspunkten för handboken är relevant lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Stockholms stads handbok för arbetet med att utreda felaktiga utbetalningar och bidragsbrott (PDF) Pdf, 814 kB.

Informationsansvarig

  • Fredrik Krait
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.