Publicerad 23 april 2024

Hjälpmedelschefsnätverket

Hjälpmedelschefsnätverket är ett av SKR nationella nätverk som tillkommit efter beslut av hälso-och sjukvårdsdirektörernas och socialchefernas nätverk.

Nätverkets uppdrag tillsammans med SKR ska ha ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv samt intressebevaka på strategisk nivå. Nätverket :

  • ska sträva efter jämlik och god hjälpmedelsförsörjning samt effektiv resursanvändning
  • ska utveckla samverkan och göra avgränsningar
  • ska förbättra kontakten mellan regioner och kommuner i strategiska hjälpmedelsfrågor
  • har ett tvärsektoriellt uppdrag som innefattar både regioner och kommuner med inriktning mot hjälpmedel, välfärdsteknologi och e-Hälsa
  • är en mötesplats som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och personlig stimulans.

Nätverkets framtagna material

Materialet på den här sidan förvaltas av Hjälpmedelschefsnätverket. För frågor om material eller information använd kontaktformuläret nedan.

Vägledningar till hjälpmedelsverksamheter kring medicintekniska produkter

En arbetsgrupp har på uppdrag av Hjälpmedelschefsnätverket tagit fram fyra vägledningar som stöd kring hur man kan hantera det nya medicintekniska regelverket (MDR) i hjälpmedelsverksamheter.

Gruppens uppdrag är att hantera de oklarheter kring MDR som regionerna gemensamt identifierat. Vägledningarna är tänkta att ge stöd kring hur oklarheterna kan hanteras utifrån ett hjälpmedelsperspektiv. Vägledningen om specialanpassningar är uppdaterad.

Varje hjälpmedelsverksamhet får ta ställning till hur lagstiftningen och information från myndigheter ska implementeras i verksamheten.

Vägledning specialanpassningar av medicintekniska produkter (PDF) Pdf, 446 kB.

Vägledning hjälpmedelsverksamheterlLivslängd (PDF) Pdf, 163 kB.

Vägledning hjälpmedelsverksamheter standardkomponenter (PDF) Pdf, 134 kB.

Vägledning hjälpmedelsverksamheter spårbarhet (PDF) Pdf, 150 kB.

Hjälpmedel från annan region

”Rutin för övertagande av personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt oavsett huvudman” används för hantering och fakturering av personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt mellan regioner och kommuner inom hjälpmedelsverksamheter/motsvarande.

Rutin för övertagande av personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt oavsett huvudman (PDF) Pdf, 232 kB.

Kontaktlista Rutin för övertagande av personligt förskrivna hjälpmedel vid flytt oavsett huvudman (PDF) Pdf, 359 kB.

Kontakt med nätverket via SKR:s kontaktformulär nedan.

Informationsansvarig

  • Emma Everitt
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.