Publicerad 18 november 2021

Seminarieserie Glo och sno

Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet. Det är en mötesplats för dig som har ett ansvar eller särskilt intresse för utveckling och förbättring och som vill träffa fler och veta mer om det som sker i andra regioner.

Med glimten i ögat har vi valt att kalla denna seminarieserie för Glo och sno. Ni som deltar och ”glor” ska förhoppningsvis bli inspirerade till att ”sno” en god idé och ta med er den i ert arbete. Lösningar på stora utmaningar kan sällan kopieras rakt av, men genom att inspireras av hur andra har gjort hoppas vi kunna bidra till ett regions- och verksamhetsöverskridande lärande.

Utbyte av erfarenheter

Syftet är att sprida goda exempel samt ge en arena för att utbyta erfarenheter och tankar kring specifika ämnen och konkreta verksamhetsexempel. SKR bjuder på en mötesplats, kunskap och inspirerande exempel från regionerna. Du bjuder på din kunskap och din erfarenhet tillsammans med andra.

Målgruppen för seminarierna är personer med ansvar för utveckling och förbättring inom vårdkedjan graviditet, förlossning och eftervård.

Kommande seminarium

Varje tillfälle har ett specifikt tema och du deltar på de som är relevanta för dig. Mer information om varje seminarietillfälle kommer under våren.

18 november Digitala arbetssätt inom mödrahälsovården

14 oktober: Eftervård

Alla kvinnor som genomgått en graviditet och förlossning ska erbjudas ett eftervårdsbesök. Många regioner och verksamheter har de senaste åren satsat på att stärka uppföljningen av kvinnors hälsa och utveckla vården efter förlossning. Under seminariet medverkade medarbetare från Region Sörmland och Region Västernorrland och berättade om exempel från sina verksamheter. Filmen kommer inom kort.

29 september: Varför slutar personer i vår verksamhet och vad kan göras för att ändra på det?

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för de flesta regionerna i Sverige. Under seminariet tar vi avstamp i frågan ” Varför slutar personer i vården och vad kan göras för att ändra på det?" Marianne Törner, forskare vid Arbets- och miljömedicin, Samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, presenterar sin forskning på temat. Längd: 1 timme och 7 minuter.

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset