Publicerad 29 juni 2022

Seminarieserie Glo och sno

Glo och sno är en seminarieserie för dig som arbetar med frågor som rör kvinnors hälsa och vården före, under och efter graviditet. Det är en mötesplats för dig som har ett ansvar eller särskilt intresse för utveckling och förbättring och som vill träffa fler och veta mer om det som sker i andra regioner.

Med glimten i ögat har vi valt att kalla denna seminarieserie för Glo och sno. Ni som deltar och ”glor” ska förhoppningsvis bli inspirerade till att ”sno” en god idé och ta med er den i ert arbete. Lösningar på stora utmaningar kan sällan kopieras rakt av, men genom att inspireras av hur andra har gjort hoppas vi kunna bidra till ett regions- och verksamhetsöverskridande lärande.

Utbyte av erfarenheter

Syftet är att sprida goda exempel samt ge en arena för att utbyta erfarenheter och tankar kring specifika ämnen och konkreta verksamhetsexempel. SKR bjuder på en mötesplats, kunskap och inspirerande exempel från regionerna. Du bjuder på din kunskap och din erfarenhet tillsammans med andra.

Målgruppen för seminarierna är personer med ansvar för utveckling och förbättring inom vårdkedjan graviditet, förlossning och eftervård.

Kommande seminarium

Mer information om höstens seminarietillfälle kommer. Varje tillfälle har ett specifikt tema och du deltar på de som är relevanta för dig.

Använda resultaten från graviditetsenkäten 29 september

Hälsa och vård för kvinnor som blivit könsstympande 19 oktober

Genomförda semininarier

27 april: Kvinnors hälsa - Glo och sno - utveckla arbetssätten

Under seminariet får vi ta del av två verksamhetsexempel. Det första från Region Västernorrland. Susanne Forsman berättar om hur Örnsköldsviks sjukhus BB/förlossningen gick från barnmorskebrist till att idag vara fullbemannad. Det andra verksamhetsexemplet är från Region Halland som berättar om ”Trygg start”, en längre och tryggare start in i förlossningsvården med tolv veckors introduktion. Längd: 1 timme och 4 minuter.

23 februari: Response based practice

Response Based Practice (RBP) underlättar för den utsatta att berätta om våld och stärker henne genom att synliggöra det motstånd/överlevnadsstrategier hon haft, vilket kan minska känslor av skuld och skam. En fråga om våld kan bidra till att rädda liv. Det är viktigt att fråga, för många våldsutsatta berättar inte spontant. Våld förekommer också i unga relationer. Både ungdomsmottagningar och kvinnohälsan kan ha nytta av Response Based Practice. Medverkande: Ulrika Hafvenström, ungdomsmottagningen i Sundsvall och Timrå, Karolina Qvarfordt, ungdomsmottagningen i Övik samt Goldina Smirthwaite och Viviann Alstermark från SKR.

18 november: Digitala arbetssätt inom mödrahälsovården

Den digitala utvecklingen i samhället har gett oss snabbare och mer lättillgänglig information och bättre arbetsverktyg för att nämna några av många fördelar. Denna utveckling sker också i vården, där den har stor potential att underlätta och ge mervärde för såväl patienter som vårdpersonal. Mödrahälsovården är en del av vården som kan vara särskilt väl lämpad för att ta denna utveckling vidare. Under seminariet får vi lyssna till inspirerande verksamhetsexempel från Region Uppsala och Region Stockholm. Längd 1 timme och 5 minuter.

14 oktober: Eftervård

Alla kvinnor som genomgått en graviditet och förlossning ska erbjudas ett eftervårdsbesök. Många regioner och verksamheter har de senaste åren satsat på att stärka uppföljningen av kvinnors hälsa och utveckla vården efter förlossning. Under seminariet medverkade bland annat Hanna Hedvall från Region Västernorrland och Ingrid Blix med medarbetare från Region Sörmland. Längd: 1 timme och 10 minuter.

29 september: Varför slutar personer i vår verksamhet och vad kan göras för att ändra på det?

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för de flesta regionerna i Sverige. Under seminariet tar vi avstamp i frågan ” Varför slutar personer i vården och vad kan göras för att ändra på det?" Marianne Törner, forskare vid Arbets- och miljömedicin, Samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, presenterar sin forskning på temat. Längd: 1 timme och 7 minuter.

Informationsansvarig

  • Eva Estling
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR